Yhteistyössä

Mikä on tasaerälaina?

Tasaerälaina

Tasaerälaina on laina, jossa lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että jokainen maksuerä sisältää sekä lainan pääoman että koron osuuden, ja nämä yhdessä muodostavat kiinteän summan, joka maksetaan takaisin kuukausittain.

Määritelmä ja periaate

Tasaerälaina, jota voidaan kutsua myös annuiteettilainaksi, on laina, jossa jokainen maksuerä on saman suuruinen koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että lainanottaja maksaa joka kuukausi saman summan, joka koostuu sekä lainan pääoman että korkojen osuudesta. Tasaerälainan etu on sen ennakoitavuus: maksuerän suuruus pysyy samana koko laina-ajan, mikä helpottaa lainanottajan talouden suunnittelua.

Tasaerälainan periaate on yksinkertainen. Kun laina myönnetään, lainan määrä jaetaan tasaisesti koko laina-ajan yli. Tämän lisäksi jokaiseen maksuerään lisätään korko, joka lasketaan jäljellä olevan lainan määrästä. Koska lainan pääoma pienenee ajan myötä, korkokulut pienenevät myös, mutta koska maksuerä pysyy samana, lainan pääoman osuus kasvaa.


Tasaerälainan hyödyt ja haitat

Tasaerälainan suurin hyöty on sen ennustettavuus. Koska lainaerä pysyy samana koko laina-ajan, lainanottaja tietää tarkalleen, kuinka paljon häneltä veloitetaan joka kuukausi. Tämä tekee talouden suunnittelusta helpompaa ja vähentää taloudellista stressiä.

Tasaerälainan haittapuoli on sen kustannusten jakautuminen. Alkuvaiheessa lainaerän suurin osa menee korkojen maksuun, ja vain pieni osa lyhentää lainan pääomaa. Ajan myötä tämä kuitenkin muuttuu, ja lainaerän loppupuolella suurin osa menee lainan pääoman lyhentämiseen.

On tärkeää huomata, että tasaerälainan korko ei pysy samana koko laina-ajan, vaan se voi vaihdella viitekoron muutosten mukaan. Tämä tarkoittaa, että jos korot nousevat, laina-aika voi pidentyä, koska sama maksuerä ei riitä kattamaan korkeampia korkokuluja.


Tasaerälaina ja sen ominaisuudet

Tasaerälaina on laina, jossa lainan takaisinmaksuerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Tämä on mahdollista, koska lainan korko ja pääoma jaetaan tasaisesti laina-ajan yli. Tasaerälainan avulla voit suunnitella talouttasi ennakoitavasti, koska tiedät tarkalleen, mitä maksat kuukausittain koko laina-ajan.


Tasaerän määräytyminen

Tasaerän määräytyminen on tärkeä osa tasaerälainan ymmärtämistä. Tasaerä koostuu lainan pääomasta ja korosta. Tämä tarkoittaa, että tasaerän suuruus riippuu lainasummasta, korosta ja laina-ajasta. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, mutta tasaerä pysyy samana koko laina-ajan, ellei lainan ehtoja muuteta.


Tasaerälainan aika ja sen merkitys

Tasaerälainan aika on se ajanjakso, jonka aikana laina maksetaan takaisin. Laina-aika vaikuttaa tasaerän suuruuteen: mitä pidempi laina-aika, sitä pienempi kuukausittainen lainaerä. Toisaalta, mitä lyhyempi laina-aika, sitä suurempi kuukausierä. Laina-ajan pituus vaikuttaa myös lainan kokonaiskustannuksiin. Mitä nopeammin laina maksetaan takaisin, sitä vähemmän korkoa ehtii kertyä.


Tasaerälainan koron vaikutus laina-aikaan

Tasaerälainassa korko vaikuttaa laina-aikaan siten, että korkeampi korko lyhentää laina-aikaa, koska suurempi osuus kuukausierästä menee korkoihin. Vastaavasti matalampi korko pidentää laina-aikaa, koska suurempi osuus kuukausierästä menee lainapääoman lyhentämiseen. On hyvä muistaa, että vaikka tasaerä pysyy samana koko laina-ajan, lainan kokonaiskustannukset voivat nousta, jos korko nousee.

Tasaerälainan hakea voi useiden eri rahoituslaitosten kautta. Valintaan vaikuttavat omat tarpeet ja taloudellinen tilanne. Laina-ajan ja koron lisäksi kannattaa ottaa huomioon lainan muut ehdot ja kustannukset. Tämä auttaa löytämään itselle sopivimman lainavaihtoehdon.


Tasaerälainan ja annuiteettilainan ero


Perusperiaatteet

Tasaerälainan ja annuiteettilainan välillä on joitakin perustavanlaatuisia eroja, jotka voivat vaikuttaa siihen, kumpi laina-aika pysyy samana. Tasaerälaina tarkoittaa lainaa, jossa lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että kuukausittain maksettava osuus pysyy samana, kuten myös kiinteä tasaerä, joka koostuu sekä korosta että pääoman lyhennyksestä. Annuiteettilainassa taas kuukausierä pysyy samana, mutta sen sisältämät korko- ja lyhennyserät voivat muuttua ajan kuluessa.


Korkojen ja lyhennyksen jakautuminen

Tasaerälainan ja annuiteettilainan välillä on eroja myös siinä, miten korkojen ja lyhennyksen jakautuminen lasketaan. Tasaerälainassa korko lasketaan jäljellä olevasta lainapääomasta, joten korko-osuus pienenee ajan myötä, kun taas lyhennyksen osuus kasvaa. Annuiteettilainassa korko ja lyhennys jakautuvat toisin. Alussa maksetaan enemmän korkoa ja vähemmän lyhennystä, mutta ajan kuluessa tilanne muuttuu päinvastaiseksi.


Kumpi laina-aika pysyy samana?

Kysymys siitä, kumpi laina-aika pysyy samana, tasaerälainan vai annuiteettilainan, riippuu monista tekijöistä. Jos viitekorko nousee, annuiteettilainan laina-aika saattaa pidentyä, kun taas tasaerälainan laina-aika pysyy samana. Tämä johtuu siitä, että tasaerälainassa kuukausittain maksettava erä pysyy samana koko laina-ajan, joten korkojen nousu ei vaikuta laina-aikaan. Annuiteettilainassa taas kuukausierä pysyy samana, mutta jos korko nousee, laina-aika saattaa pidentyä, koska lainaa lyhennetään hitaammin.

Tästä syystä on hyvä tietää, mitä eroja tasaerälainan ja annuiteettilainan välillä on, ennen kuin tekee päätöksen lainan hakeamisesta. Molemmilla lainatyypeillä on omat etunsa ja haittansa, joten valinta riippuu siitä, mikä sopii parhaiten sinun taloudelliseen tilanteeseesi.

Lue lisää annuiteettilainasta täällä.


Tasaerälainalaskuri

Tässä on tasaerälainalaskuri, jolla voit suunnitella tasaerälainaasi paremmin.

Lainasumma: 2000

Korkoprosentti: 5%

Laina-aika (vuotta): 10

Kuukausierä: 0

Katso myös lainalaskurimme.


Tasaerälainan laskeminen

Tasaerälainan laskeminen voi tuntua monimutkaiselta, mutta siihen on olemassa selkeä kaava. Tämä lyhennystapa on hyvä vaihtoehto sinulle, jos haluat, että laina-aika pysyy samana koko laina-ajan ja maksuerät ovat tasaiset.


Kuinka laskea tasaerälaina?

Tasaerälainan laskeminen alkaa ensin selvittämällä, mikä on laina-aika, lainan määrä ja korko. Näiden tietojen avulla voidaan laskea lainan kuukausierä. Laina-aika pysyy samana koko laina-ajan, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että laina-aika muuttuisi kesken kaiken.

On hyvä huomioida, että tasaerälainassa lainan pääoman lyhennysosuus kasvaa ja koron osuus pienenee laina-ajan kuluessa. Jos viitekorko nousee, kuukausierä pysyy kuitenkin samana, sillä tasaerä sisältää sekä koron että lyhennyksen.


Tasaerälainan kaava ja lainakulut

Tasaerälainan kaava on melko yksinkertainen. Kuukausierä lasketaan jakamalla lainan pääoma laina-ajan kuukausimäärällä ja lisäämällä siihen korko. Korko lasketaan laina-ajalta, ei koko lainan määrältä, joten koron osuus pienenee laina-ajan kuluessa.

Tasaerälainan lainakulut koostuvat pääasiassa korosta, mutta niihin voi sisältyä myös muita kuluja kuten tilinhoitomaksuja tai muita pankkien perimiä maksuja.


Tasaerälainan kuukausierän laskeminen

Laina-aika ja lainan määrä vaikuttavat suoraan tasaerälainan kuukausierän suuruuteen. Mitä pidempi laina-aika ja suurempi lainan määrä, sitä suurempi kuukausierä on. Kuukausierä pysyy kuitenkin samana koko laina-ajan, joten sinun ei tarvitse huolehtia kuukausierän suuruuden muuttumisesta.

Voit myös käyttää apuna asuntolainalaskuria, joka laskee puolestasi kuukausierän suuruuden. Muista kuitenkin, että laskuri on vain suuntaa-antava ja lopullisen kuukausierän määrä voi vaihdella eri pankkien tarjouksissa.

Tasaerälaina on hyvä vaihtoehto, jos haluat tasaiset lainakulut ja kiinteän laina-ajan. Se antaa sinulle varmuutta tulevaisuuteen, sillä tiedät tarkalleen, paljonko joudut maksamaan lainaa takaisin joka kuukausi.

Tasaerälaina on lainamuoto, jossa lainan takaisinmaksuerät ovat koko laina-ajan samansuuruisia. Tasaerä koostuu lainan korosta ja lyhennyksestä. Lainan alussa koron osuus erästä on suurempi ja lyhennyksen osuus pienempi, mutta laina-ajan kuluessa tilanne muuttuu päinvastaiseksi.


Tasaerälainan laskukaava

Tasaerälainan laskukaava on seuraava:

E = P * r * (1 + r)^n / [(1 + r)^n - 1]

Missä:
E = tasaerä
P = lainan pääoma
r = kuukausikorko (vuosikorko / 12)
n = laina-aika kuukausina

Esimerkki:

Oletetaan, että otat 100 000 euron suuruisen lainan, jonka vuosikorko on 3% ja laina-aika on 20 vuotta. Kuukausikorko on siis 0,03 / 12 = 0,0025 ja laina-aika kuukausina on 20 * 12 = 240 kuukautta.

Tasaerä lasketaan seuraavasti:

E = 100 000 * 0,0025 * (1 + 0,0025)^240 / [(1 + 0,0025)^240 - 1] = 554,60 euroa

Tämä tarkoittaa, että maksat lainaa takaisin 554,60 euron suuruisissa erissä joka kuukausi 20 vuoden ajan.

Tasaerälainan korko


Miten viitekorko vaikuttaa tasaerälainaan?

Tasaerälainassa, kuten kaikissa lainoissa, viitekorko on keskeinen tekijä lainan kustannuksissa. Se määrittää, kuinka paljon lainanottaja maksaa korkoa laina-aikana. Tasaerälainassa laina-aika pysyy samana, joten mahdolliset korkojen muutokset vaikuttavat suoraan kuukausieriin.


Viitekoron merkitys tasaerälainassa

Tasaerälainan erityispiirre on, että laina-aika ja lainan kuukausierä pysyvät samana koko laina-ajan. Tässä lainamuodossa lainan pääoma ja korko jaetaan yhtä suuriin eriin. Tämä tarkoittaa, että jos viitekorko nousee, myös lainan kuukausierä kasvaa. Tämä johtuu siitä, että koron osuus lainasta kasvaa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että joudut maksamaan enemmän kuin alun perin suunnittelit.


Viitekoron nousun vaikutus tasaerälainaan

Viitekoron nousu tarkoittaa käytännössä sitä, että lainan korkokustannukset kasvavat. Tasaerälainassa tämä tarkoittaa, että kuukausierän suuruus kasvaa. Kuukausierän nousu voi tulla yllätyksenä, jos et ole varautunut siihen. On hyvä muistaa, että viitekorko voi myös laskea, jolloin kuukausierä pienenee.


Miten suojautua korkojen nousulta?

Viitekoron nousun varalta voi suojautua esimerkiksi valitsemalla kiinteän koron. Kiinteä korko tarkoittaa, että korko pysyy samana koko laina-ajan, eikä se muutu vaikka markkinakorot nousisivat. Tämä antaa varmuutta siitä, että kuukausittainen lainanlyhennys pysyy samana koko laina-ajan. Voit myös kilpailuttaa eri pankkien tarjouksia ja valita itsellesi parhaiten sopivan lainan. Tämä voi auttaa sinua löytämään lainan, joka sopii parhaiten omiin tarpeisiisi ja taloudelliseen tilanteeseesi.


Tasaerälainan hakeminen

Tasaerälainan hakeminen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Tämä lainatyyppi on hyvä vaihtoehto, jos haluat, että laina-aika pysyy kiinteänä ja kuukausierät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Tässä osiossa käymme läpi, mihin tilanteisiin tasaerälaina sopii, miten hakea tasaerälainaa ja onko mahdollista saada vakuudeton tasaerälaina.


Mihin tilanteisiin tasaerälaina sopii?

Tasaerälaina sopii tilanteisiin, joissa laina-ajan halutaan olevan kiinteä ja lainan maksuerät samansuuruisia koko laina-ajan. Tämä lyhennystapaa voidaan käyttää esimerkiksi asunnon hankintaan tai muihin suuriin hankintoihin, joissa tiedät tarkalleen, kuinka paljon rahaa tarvitset ja haluat pitää kuukausittaiset menosi ennustettavina.


Miten hakea tasaerälainaa?

Tasaerälainaa haetaan yleensä pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Lainahakemus täytetään huolellisesti ja siihen liitetään tarvittavat liitteet. Lainahakemuksessa kerrotaan muun muassa lainan määrä, laina-aika ja mahdolliset vakuudet. Lainahakemus lähetetään sitten valitulle rahoituslaitokselle, joka käsittelee sen ja tekee lainapäätöksen. On hyvä muistaa, että lainan hakeminen edellyttää aina luottotietojen tarkistamista.


Vakuudeton tasaerälaina – voiko sen saada?

Vakuudeton tasaerälaina on mahdollinen, mutta sen saaminen voi olla haastavampaa kuin vakuudellisen lainan. Vakuudeton laina tarkoittaa, että lainaa haetaan ilman vakuuksia tai takaajia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lainan korko voi olla korkeampi, koska pankki ottaa suuremman riskin lainan myöntämisessä. Vakuudettoman tasaerälainan hakeminen voi kuitenkin olla hyvä vaihtoehto, jos sinulla ei ole käytettävissäsi vakuuksia tai et halua sitoa omaisuuttasi lainaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tasaerälaina on hyvä vaihtoehto, jos haluat ennakoitavuutta talouteesi. Lainan hakeminen vaatii huolellisuutta ja suunnittelua, mutta oikein käytettynä se voi olla hyvä työkalu taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.


Tasaerälainan kilpailuttaminen ja vertailu

Kun olet päättänyt ottaa tasaerälainan, on tärkeää muistaa, että laina-aikaa, korkoa ja muita lainaehtoja kannattaa aina kilpailuttaa ja vertailla. Tasaerälainassa kuukausierä pysyy samana koko laina-ajan, joten tiedät tarkalleen, mitä maksuerät ovat joka kuukausi. Tämä tekee budjetoinnista helpompaa ja auttaa sinua hallitsemaan talouttasi paremmin. Mutta miksi tämä on tärkeää ja miten se tehdään? Seuraavaksi kerromme lisää.


Miksi kilpailuttaa tasaerälaina?

Kilpailuttamalla tasaerälainan voit löytää parhaan mahdollisen lainatarjouksen. Lainan kilpailuttaminen tarkoittaa, että haet lainaa usealta eri pankilta tai rahoituslaitokselta, jotta voit verrata niiden tarjoamia ehtoja ja korkoja. Tämä on hyvä tapa löytää edullisin laina. Tasaerälainan kilpailuttaminen on erityisen tärkeää, koska laina-aika on yleensä pitkä ja korot voivat vaihdella suuresti eri lainantarjoajien välillä. Jopa pieni ero koroissa voi tarkoittaa satojen tai jopa tuhansien eurojen säästöjä laina-aikana.


Miten vertailla tasaerälainoja?

Tasaerälainojen vertailu on yksinkertaista. Ensimmäinen askel on kerätä tarjouksia eri lainantarjoajilta. Tämän jälkeen vertailet lainojen korkoja, laina-aikaa ja muita ehtoja. Huomioi erityisesti lainan todellinen vuosikorko, sillä se kertoo lainan todelliset kustannukset. Tasaerälainassa on myös tärkeää tarkistaa, onko lainan kuukausierä kiinteä koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että maksat joka kuukausi saman summan riippumatta siitä, miten korot muuttuvat.


Kuinka löytää edullinen tasaerälaina?

Edullisen tasaerälainan löytäminen vaatii hieman työtä, mutta se on sen arvoista. Aloita lainan kilpailuttaminen täyttämällä lainahakemus usealle eri lainantarjoajalle. Lähetä hakemus samalla kertaa usealle pankille, jotta saat tarjoukset nopeasti ja voit vertailla niitä helposti. Usein edullisin laina löytyy kilpailuttamalla, sillä pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat erilaisia korkoja ja ehtoja. Kun olet saanut tarjoukset, vertaile niitä huolellisesti. Muista, että halvin laina ei aina ole paras, joten tarkista myös lainan muut ehdot, kuten mahdolliset lisäkulut ja laina-ajan pituus. Näin löydät itsellesi sopivimman ja edullisimman tasaerälainan.


Tasaerälainan maksaminen


Miten tasaerälainaa maksetaan takaisin?

Tasaerälainan maksaminen takaisin on suoraviivaista ja helppoa. Tasaerälainassa, kuten nimestäkin voi päätellä, lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että maksuerät ovat ennustettavia ja niiden suuruus ei muutu laina-ajan kuluessa. Joka kuukausi maksettava kuukausierä koostuu lainapääoman lyhennyksestä ja koroista. Kiinteä tasaerä on hyvä vaihtoehto jos haluat tietyt ja ennustettavat kuukausittaiset lainakustannukset.


Mitä tapahtuu, jos maksuerä jää maksamatta?

Mikäli tasaerälainan maksuerä jää maksamatta, seuraukset voivat olla vakavia. Ensinnäkin, maksamatta jättäminen vaikuttaa laina-aikaan pidentäen sitä ja lisäten korkokustannuksia. Lisäksi se voi johtaa maksuhäiriömerkintään, mikäli tilannetta ei korjata ajoissa. On tärkeää ottaa yhteyttä pankkia, jos huomaat, että maksuerä ei ole mahdollista maksaa ajallaan. Pankit tarjoavat yleensä mahdollisuuden maksuohjelman muuttamiseen tai lyhennysvapaaseen kuukauteen vaikeassa tilanteessa.


Kuinka maksuohjelmaa voi muuttaa?

Tasaerälainan maksuohjelman muuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii pankin kanssa neuvottelua. Jos haluat vaihtaa lyhennystapaa, haet muutosta yleensä pankin verkkopankin tai mobiilipankin kautta. Pankki arvioi tilanteesi ja tekee päätöksen muutoksen hyväksymisestä. Huomioi, että maksuohjelman muutos voi vaikuttaa laina-aikaan ja kokonaiskustannuksiin.

Muista, että lainan ottaminen on merkittävä taloudellinen sitoumus ja tasaerälainan kuukausierät on suunniteltu niin, että ne ovat maksettavissa koko laina-ajan. Ennen lainan ottamista on hyvä kilpailuttaa lainat ja löydät parhaan ratkaisun yhdellä hakemuksella. On myös tärkeää ymmärtää, miten eri lyhennystavat, kuten kiinteä tasaerälaina, vaikuttavat laina-aikaan ja kokonaiskustannuksiin.


Yhteenveto tasaerälainasta

Tasaerälaina on erinomainen ratkaisu, jos haluat laina-aikana tietää tarkalleen, minkä suuruisia maksuerät ovat koko laina-ajan. Tasaerälainassa lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan, mikä tekee budjetoinnista helppoa ja ennakoitavaa.


Tasaerälainan edut ja riskit

Edut:

 • Tasaerälainassa laina-aika pysyy kiinteänä ja kuukausierä samansuuruisena koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että tiedät tarkalleen, kuinka paljon sinun tulee maksaa joka kuukausi.
 • Tasaerälainan avulla voit helposti suunnitella talouttasi, sillä kuukausierä pysyy muuttumattomana koko laina-ajan.

Riskit:

 • Tasaerälainan suurin riski liittyy kiinteään tasaeraan. Jos korkotaso nousee, laina-aika saattaa pidentyä, sillä lainan korkokulut kasvavat.
 • Toinen riski on, että jos taloudellinen tilanteesi muuttuu ja et pysty maksamaan sovittua kuukausierää, se voi johtaa ongelmiin lainan takaisinmaksussa.

Kenelle tasaerälaina sopii parhaiten?

Tasaerälaina on hyvä vaihtoehto, jos haluat selkeän ja ennustettavan lainan, jossa kuukausierä pysyy samana koko laina-ajan. Tämä sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka arvostavat taloudellista ennakoitavuutta ja haluavat välttää yllättävät kustannukset.


Lopulliset ajatukset ja suositukset tasaerälainasta

Tasaerälaina on järkevä valinta, kun haluat tietää tarkalleen, mitä maksat joka kuukausi. Se tarjoaa taloudellista turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Muista kuitenkin, että tasaerälainan korko on kiinteä, joten laina-aikaa saattaa joutua pidentämään, jos korot nousevat.

Kilpailuta tasaerälainat huolellisesti ennen päätöksentekoa. Näin löydät parhaan mahdollisen lainaratkaisun oman taloustilanteesi mukaan.


Tasaerälainan keskeiset ominaisuudet ja niiden selitykset

Tämä taulukko tarjoaa perustietoa tasaerälainasta, joka on lainamuoto, jossa lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan. Taulukossa käydään läpi tasaerälainan keskeisiä ominaisuuksia, kuten sen määritelmää, etuja ja haittoja, sekä sitä, miten tasaerälainaa maksetaan takaisin. Taulukko on hyödyllinen työkalu kaikille, jotka harkitsevat tasaerälainan ottamista ja haluavat ymmärtää sen toimintaperiaatteet paremmin.

Ominaisuus Selitys
Määritelmä Tasaerälaina on lainamuoto, jossa lainaerät ovat samansuuruisia koko laina-ajan.
Edut Tasaerälainan etu on sen ennakoitavuus: lainaerän suuruus pysyy samana koko laina-ajan, mikä helpottaa talouden suunnittelua.
Haitat Tasaerälainan haitta on se, että alussa suuri osuus lainaerästä menee korkoihin ja vain pieni osuus lainan lyhennykseen. Lainan pääoman lyhentyessä tilanne kuitenkin muuttuu.
Lainan takaisinmaksu Tasaerälainaa maksetaan takaisin tasaerissä, jotka sisältävät sekä lainan pääoman lyhennyksen että koron. Laina-aika on yleensä kiinteä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tasaerälaina on ennakoitava lainamuoto, joka voi olla hyvä valinta esimerkiksi silloin, kun halutaan varmuus siitä, että lainaerän suuruus ei muutu laina-aikana. Tasaerälainassa on kuitenkin tärkeää huomioida, että lainan alussa suuri osa lainaerästä menee korkoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan pääoma lyhenee aluksi hitaasti, mutta nopeutuu laina-ajan edetessä.


Usein kysytyt kysymykset

Tasaerälaina on lainamuoto, jossa lainan lyhennys ja korko pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että maksat samaa summaa joka kuukausi laina-ajasta riippumatta. Laina-aika ja korko vaikuttavat siihen, kuinka suuri tasaerä on. Tasaerälainan etuna on, että tiedät tarkalleen, kuinka suuri summa sinun on maksettava joka kuukausi, mikä helpottaa talouden suunnittelua. Tasaerälaina voi olla hyvä vaihtoehto, jos haluat selkeän ja ennustettavan lainan.
Tasaerälaina eroaa muista lainatyypeistä siten, että sen korko ja lyhennysosuus ovat samansuuruiset koko laina-ajan. Tämä tekee lainan takaisinmaksusta ennustettavaa ja helpottaa talouden suunnittelua.
Tasaerälainan suurin etu on sen ennustettavuus. Tasaerälainassa lainanlyhennys ja korko pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan, jolloin lainan takaisinmaksu on helppo suunnitella ja budjetoida.
Tasaerälainan kuukausittaiset maksut lasketaan yhdistämällä lainan pääoma, korko ja laina-aika. Tässä laskentatavassa korko lasketaan jäljellä olevasta lainapääomasta, joten erän suuruus pienenee laina-ajan kuluessa. Laskentakaava on seuraava: E = P * r * (1 + r)^n / ((1 + r)^n - 1), missä E on tasaerä, P on lainan pääoma, r on kuukausikorko ja n on kuukausien lukumäärä.
Tasaerälainan korko voi olla joko kiinteä tai vaihteleva.

Kyllä, tasaerälainan ehtoja on mahdollista muuttaa laina-aikana. Tämä edellyttää kuitenkin aina neuvotteluja ja sopimusta lainanantajan kanssa. Muutokset voivat aiheuttaa lisäkuluja.

Tasaerälainan maksimiaika vaihtelee lainantarjoajasta riippuen, mutta yleisesti ottaen se voi olla jopa 30 vuotta.
Tasaerälainassa lainan lyhennys- ja korko-osuuden yhteissumma pysyy samana koko laina-ajan, kun taas tasalyhennyslainassa lainan lyhennyserä pysyy samana, mutta korko-osuus pienenee laina-ajan kuluessa.
Tasaerälaina on hyvä valinta esimerkiksi silloin, kun halutaan ennakoitavuutta lainan takaisinmaksuun, sillä tasaerälainassa lyhennys- ja korko-osuus pysyvät samana koko laina-ajan. Tämä voi helpottaa oman talouden suunnittelua. Lisäksi tasaerälaina voi olla sopiva vaihtoehto silloin, kun laina-aika on pitkä.
Tasaerälainan saaminen voi kestää muutamasta tunnista muutamaan päivään riippuen pankista ja lainanhakuprosessin sujuvuudesta.

Mikäli et pysty maksamaan tasaerälainaasi takaisin sovitussa ajassa, lainasi siirtyy perintään. Tämä tarkoittaa lisäkustannuksia perintätoimiston perimien kulujen muodossa sekä mahdollista maksuhäiriömerkintää, joka vaikuttaa luottotietoihisi negatiivisesti ja voi vaikeuttaa esimerkiksi uuden lainan tai luottokortin saamista. On tärkeää ottaa yhteyttä lainanantajaan heti, kun huomaat, että maksuvaikeuksia on tulossa.

Kyllä, voit maksaa tasaerälainan pois etuajassa. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, kuten mahdollisen ennenaikaisen maksun maksun, joten tarkista ehdot lainanantajaltasi.

Sisällysluettelo
 • Tasaerälaina ja sen ominaisuudet
 • Tasaerälainan ja annuiteettilainan ero
 • Tasaerälainalaskuri
 • Tasaerälainan laskeminen
 • Miten viitekorko vaikuttaa tasaerälainaan?
 • Tasaerälainan hakeminen
 • Tasaerälainan kilpailuttaminen ja vertailu
 • Tasaerälainan maksaminen
 • Yhteenveto tasaerälainasta
 • Tasaerälainan keskeiset ominaisuudet ja niiden selitykset
 • Usein kysytyt kysymykset


 • Viimeksi muokattu: