Yhteistyössä

Lainan korko kannattaa kilpailuttaa

Lainan korko

Lainan koron kilpailuttaminen on tärkeää, sillä se on yksi merkittävimmistä luoton kustannuksia lisäävistä tekijöistä. Kilpailuttamalla lainan useilla eri pankeilla voi löytää itselleen parhaiten sopivan lainaehdot ja koron.

Vippi.org auttaa löytämään lainan pienellä korolla

Vippi.org auttaa hakijoita vertailemaan eri lainantarjoajien lainakorkoja. Palvelun avulla voi nopeasti ja vaivattomasti saada kattavan vertailun useiden eri pankkien koroista. Hakija voi valita itselleen parhaiten sopivan lainatarjouksen ja hakea matalakorkoista lainaa suoraan Vippi.orgin kautta.

Teemme yhteistyötä useiden eri pankkien ja rahoituslaitosten kanssa, joten lainatarjousten vertailu on kattavaa. Palvelu on täysin maksuton ja sen käyttö ei sido lainanhakijaa mihinkään.


Mikä on hyvä korko lainalle?

Hyvän koron määrittely riippuu useista eri tekijöistä. Lainanhakijan taloudellinen tilanne, lainan suuruus, laina-aika ja hakijan luottotiedot vaikuttavat siihen, minkälaista korkoa lainalle on mahdollista saada.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvä korko on sellainen, että luoton kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Alhainen korko ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa vipin kokonaiskustannuksiin. Myös lainaan liittyvät muut kulut, kuten avaus- ja kuukausimaksut, tulee ottaa huomioon lainaa vertailtaessa.

Kilpailuttamalla luottosumman useilla eri lainantarjoajilla, hakija voi saada kattavan kuvan siitä, minkälaisia lainakorkoja eri pankit tarjoavat. Tämän avulla lainanhakija voi valita itselleen parhaiten sopivan lainatarjouksen.


Lainan korkolaskuri

Korkolaskurin avulla voit helposti laskea lainasi kuukausierän erilaisilla lainan koroilla.

Lainasumma:

Korkoprosentti: %

Laina-aika (vuotta):

Kuukausierä:


Ymmärrä lainasi korko

Kun puhumme lainasta, korko on keskeinen termi, joka on ymmärrettävä. Mutta mitä lainan korko tarkoittaa? Miksi korko on tärkeä? Ja mitä erilaisia korkotyyppejä on olemassa?


Mitä lainan korko tarkoittaa

Lainan korko on korvaus, jota lainanantaja perii lainan ottajalta lainatun rahasumman käytöstä. Se on pankin tai muun rahoituslaitoksen tapa saada voittoa antamastaan lainasta. Pikavipin korko ilmoitetaan yleensä prosentteina lainatusta summasta ja se maksetaan tietyn ajanjakson mukaan, esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.


Miksi lainan korko on tärkeä

Lainan korko on tärkeä, koska se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka määrittävät luoton kokonaishinnan. Korkeampi korko tarkoittaa suurempia kustannuksia lainanottajalle. Toisaalta, alhainen korko voi tehdä lainasta edullisemman ja hallittavamman maksaa takaisin. Siksi onkin tärkeää vertailla eri lainantarjoajien korkotarjouksia ennen lainapäätöksen tekemistä.


Lainan korkojen tyypit

On myös tärkeää ymmärtää, että kaikki lainat eivät ole samanlaisia ja erilaisilla lainoilla voi olla erilaiset korot. Jotkut lainat ovat kiinteäkorkoisia, mikä tarkoittaa, että korko pysyy samana koko laina-ajan. Toiset lainat ovat taas viitekorkoon sidottuja, jolloin korko voi vaihdella laina-aikana esimerkiksi markkinakorkojen mukaan. Euribor-korko on yksi yleisimmistä viitekoron muodoista.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin näitä erilaisia luoton korkotyyppejä, miten ne määräytyvät ja mitä niiden ymmärtäminen tarkoittaa sinulle lainanottajana. Käymme myös läpi, miten vipin korko vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin, kuukausierän suuruuteen ja laina-aikaan.


Lainan korkojen määrittely

Vipin korkojen määrittely on ensimmäinen askel lainanhakuprosessissa. Korko on se hinta, jonka lainanottaja maksaa lainanantajalle lainasta. Sen on tarkoitus korvata lainaajan riski luoton antamisesta ja antaa tälle voittoa.


Peruskäsitteet: nimelliskorko ja todellinen vuosikorko

On tärkeää ymmärtää erilaiset korkotyypit lainaa ottaessa. Nimelliskorko kertoo pikavipin vuotuisen koron prosentteina. Se sisältää varsinaisen lainakoron, mutta ei otta huomioon lainaan mahdollisesti liittyviä muita kustannuksia, kuten nostokuluja tai tilinhoitomaksuja.

Todellinen vuosikorko on kattavampi mittari luoton kustannuksista. Se ottaa huomioon sekä nimelliskoron että muut lainaan liittyvät kulut, kuten perustamismaksut, laskutuslisät ja mahdolliset vakuutusmaksut. Todellinen vuosikorko antaa siis tarkemman kuvan lainan todellisista kustannuksista.


Miten lainan korko määräytyy

Lainan korko määräytyy monen tekijän perusteella. Näitä ovat esimerkiksi laina-aika, lainasumma, vakuuden olemassaolo tai puuttuminen, lainanantajan ja lainanhakijan välinen suhde sekä lainanhakijan luotto- ja maksukyky. Myös talouden yleinen korkotaso ja inflaatio vaikuttavat lainan korkoon.


Korkoprosentin laskeminen

Korko lasketaan yksinkertaisesti kertomalla lainan pääoma korkoprosentilla ja jakamalla tämä summa sitten sadalla. Esimerkiksi jos luoton määrä on 10 000 euroa ja nimelliskorko on 6 %, korko lasketaan seuraavasti: (10 000 x 6) / 100 = 600 euroa.

Todellinen vuosikorko on hieman monimutkaisempi laskea, koska se ottaa huomioon myös lainaan liittyvät muut kulut. Todellinen vuosikorko lasketaan lain mukaan standardoidulla kaavalla, joka on määritelty kuluttajansuojalaissa.


Lainan korkotyypit

Lainan korko määräytyy monien eri seikkojen perusteella, ja on monia erilaisia tapoja laskea lainan korko. Tässä osiossa käsitellään kolmea yleisintä lainan korkotyyppiä: kiinteä korko, viitekorko ja Euribor-korko.


Kiinteä korko

Kiinteä korko tarkoittaa, että luoton korko pysyy samana koko laina-ajan. Korko sovitaan etukäteen ja se on sama alusta loppuun saakka.


Edut ja haitat

Kiinteän koron etuna on sen ennustettavuus. Koska korko pysyy samana koko laina-ajan, kuukausittainen lainanhoitokulu on aina sama. Tämä helpottaa budjetointia, sillä tulevaisuuden maksueriä on helppo arvioida.

Toisaalta kiinteän koron haittapuolena on, että se on usein korkeampi kuin vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Lisäksi jos yleinen korkotaso laskee, kiinteäkorkoisella lainalla ei hyödytä tästä, toisin kuin vaihtuvakorkoisilla lainoilla.


Viitekorko

Viitekorko on pankin ulkopuolinen korko, johon korko sidotaan. Viitekorkoja ovat esimerkiksi Euribor-korot ja pankkien omat prime-korot. Lainan korko muuttuu viitekoron mukaan.


Edut ja haitat

Viitekorolla lainattaessa lainan korko voi vaihdella laina-aikana. Tämä voi olla etu, jos korot laskevat. Toisaalta koron nousu lisää lainanhoitokuluja.

Viitekoron valintaan vaikuttavat lainaajan korkonäkymät. Jos uskoo korkojen laskevan tai pysyvän ennallaan, voi viitekorko olla hyvä vaihtoehto.


Euribor-korko

Euribor-korko on euroalueen yhteinen viitekorko. Se määritellään päivittäin ja se perustuu euroalueen suurimpien pankkien tekemien keskinäisten lainojen keskimääräiseen korkoon.


Edut ja haitat

Euribor-korko on usein matalampi kuin pankkien omat prime-korot, joten se voi olla houkutteleva vaihtoehto lainaajalle. Toisaalta Euribor-korolla lainattaessa lainan korko voi vaihdella suurestikin, mikä voi tuoda epävarmuutta lainanhoitokuluihin.

Korkotyypin valinnassa kannattaa ottaa huomioon oma taloudellinen tilanne ja korkonäkymät. Laina-ajan pituus, lainasumma ja oma taloudellinen tilanne vaikuttavat siihen, mikä korkotyyppi sopii parhaiten.

Kilpailuta lainan korko Vippi.org palvelussa


Lainan koron vaikutukset


Korkojen vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin

Lainan korko on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Koroista kertyy maksuja lainasumman lisäksi, ja mitä korkeampi korko, sitä enemmän laina tulee kalliimmaksi loppujen lopuksi. Kun korko on korkea, lainaa maksetaan takaisin pidempään ja suurempia summia, mikä lisää lainan kokonaiskustannuksia.


Korkoprosentin vaikutus kuukausierän suuruuteen

Korko vaikuttaa myös suoraan lainan kuukausierän suuruuteen. Mitä korkeampi korko lainalla on, sitä suurempi on tyypillisesti luoton kuukausierä. Korkea korko voi siis tehdä lainasta raskaan taloudellisen taakan, sillä se nostaa kuukausittaista maksuerää.


Korkojen vaikutus laina-aikaan

Lainan korko vaikuttaa myös laina-aikaan, eli siihen kuinka kauan takaisinmaksu kestää. Korkeampi korko tarkoittaa yleensä pidempää laina-aikaa, sillä lainasta kertyvät korot pitävät huolen siitä, että lainan pääomaa lyhennetään hitaammin. Toisaalta, matalampi korko tarkoittaa yleensä lyhyempää laina-aikaa, sillä lainaa lyhennetään nopeammin, kun korkokustannukset ovat pienemmät.


Esimerkki lainan koron vaikutuksesta

Otetaan esimerkiksi 10 000 euron laina, joka on otettu 5 vuodeksi. Jos lainan korko on 5%, kuukausierä on noin 188 euroa ja kokonaiskustannus on noin 11 300 euroa. Jos sama laina on otettu 10% korolla, kuukausierä nousee noin 212 euroon ja kokonaiskustannus on noin 13 400 euroa. Tämä esimerkki kuvastaa hyvin sitä, miten korko vaikuttaa kokonaiskustannuksiin ja kuukausierän suuruuteen.

Huomio: Koron vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin, kuukausierään ja laina-aikaan riippuu myös muista tekijöistä, kuten luoton määrästä ja laina-ajasta. Lisäksi korko voi muuttua laina-aikana, mikä voi vaikuttaa korkokustannuksiin ja takaisinmaksuaikaan. On tärkeää huomioida kaikki nämä seikat lainaa ottaessa ja suunnitella talouttaan sen mukaan.


Lainan korkojen vertailu

Lainan korkoja vertaillessa on tärkeää huomioida erilaiset lainaehtojen ja korkojen näkökulmat, sillä kustannukset voivat vaihdella huomattavasti eri lainantarjoajien välillä. Lainan korkojen vertailun avulla voi säästää merkittäviä summia rahaa pitkällä aikavälillä.


Lainatarjousten korkojen vertailu

Lainatarjousten korkoprosenttien vertailussa on syytä ottaa huomioon sekä nimelliskorko että todellinen vuosikorko. Nimelliskorko ei sisällä muita lainasta aiheutuvia kuluja, kuten avausmaksua tai tilinhoitomaksuja. Todellinen vuosikorko sen sijaan kertoo kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset vuositasolla prosentteina. Tämän tiedon avulla voi helposti vertailla eri lainatarjousten todellista hintaa.


Vippi.org: Lainan korkojen vertailupalvelu

Vippi.org vertailee eri pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjouksia. Lainan korkojen vertailupalvelu on hyödyllinen työkalu lainatarjousten kartoittamisessa ja vertailemisessa. Vertailuun voit määritellä omat toiveesi ja tarpeesi kulutusluoton suhteen, minkä perusteella palvelu ehdottaa sopivia lainavaihtoehtoja.


Vinkkejä lainan korkojen vertailuun

Lainan korkoprosentin vertailussa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Vertaa aina todellista vuosikorkoa, joka sisältää kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset.

 • Huomioi laina-aika: pitkän laina-ajan lainassa korot voivat kertyä suureksi summaksi.

 • Tarkista onko korko kiinteä vai muuttuva: muuttuvakorkoisessa lainassa korkokustannukset voivat nousta tai laskea laina-aikana.

On myös hyvä muistaa, että korko on vain yksi osa luoton kustannuksista. Esimerkiksi avausmaksu tai tilinhoitomaksut voivat lisätä kustannuksia merkittävästi.


Lainan korot ja verotus

Lainan korot ja verotus ovat kaksi keskeistä aluetta, joita jokaisen lainanhakijan tulee harkita huolellisesti. Korkojen vähennyskelpoisuus verotuksessa voi merkittävästi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, ja sen ymmärtäminen auttaa sinua tekemään parhaita mahdollisia taloudellisia päätöksiä.


Korkojen vähentäminen verotuksessa

Lainan korot ovat usein verovähennyskelpoisia. Tämä tarkoittaa, että voit vähentää veroissasi korkomenojen osuuden. Tämä vähennyskelpoisuus koskee tyypillisesti asuntolainan korkoja sekä opintolainan korkoja. Korkojen vähennyskelpoisuus voi kuitenkin vaihdella eri lainatyypeillä ja eri maissa, joten on tärkeää tarkistaa vähennyskelpoisuus oman maasi verolainsäädännöstä.


Vähennyskelpoisten korkojen määrittäminen

Jos haluat tietää, kuinka paljon voit vähentää lainan korkoja verotuksessa, sinun tulee laskea kaikki vuoden aikana maksamasi korot ja ilmoittaa ne verotuksessa. Huomaa, että kaikki korkomenot eivät välttämättä ole vähennyskelpoisia, joten sinun tulee varmistaa, että ilmoitat vain vähennyskelpoiset korot. Lainanantajasi tai veroneuvontapalvelu voi auttaa sinua määrittämään vähennyskelpoisten korkojen määrän.


Verotuksen vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin

Verotuksen huomioiminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa merkittävästi lainasi kokonaiskustannuksiin. Korkokulujen vähentäminen verotuksessa voi laskea lainasi kokonaiskustannuksia, mikä tekee lainasta edullisemman. Toisaalta, jos et saa vähentää korkoja verotuksessa, lainasi kokonaiskustannukset ovat korkeammat. Siksi onkin aina tärkeää ottaa huomioon verotus kaikissa lainapäätöksissä.

Ymmärtämällä, kuinka lainan korot ja verotus liittyvät toisiinsa, voit tehdä informoidumpia päätöksiä laina-asioissasi. Muista aina tarkistaa ajankohtaiset tiedot vähennyskelpoisuudesta sekä verolainsäädännöstä ennen lainapäätöksen tekemistä.


Korkojen nousun varalle suojaaminen

Lainan korot voivat muuttua laina-ajan kuluessa. Erityisesti silloin, kun korko on sidottu viitekorkoon, voi olla riski, että korot nousevat. Lainanottajat voivat suojautua korkojen nousulta erilaisin keinoin. Tässä osiossa tarkastelemme kolmea yleisintä tapaa: korkokattoa, korkosuojaa ja korko-optiota.


Korkokatto

Korkokatto on sopimus, jolla lainan korko rajataan tiettyyn enimmäistasoon. Korkokatto voi olla hyvä ratkaisu, jos haluat suojautua korkojen nousulta mutta hyötyä samalla mahdollisista korkojen laskuista. Korkokatolla voit siis rajata riskiä, mutta myös hyödyntää korkojen mahdollista laskua.


Edut

 • Korkokatto suojaa korkokulujen nousulta.

 • Korkokatto mahdollistaa hyödyn saamisen korkojen laskusta.


Haitat

 • Korkokatto maksaa yleensä lisämaksun, joka voi nostaa lainan kokonaiskustannuksia.

 • Korkokaton enimmäistaso on usein korkeampi kuin markkinakorko.


Korkosuoja

Korkosuoja taas tarkoittaa sopimusta, jolla korko lukitaan tiettyyn tasoon. Korkosuoja voi olla hyvä ratkaisu, jos haluat varmistaa, että luoton korko ei nouse yli tietyn tason.


Edut

 • Korkosuoja suojaa korkojen nousulta.

 • Korkosuoja tuo varmuutta tuleviin lainanhoitomenoihin.


Haitat

 • Korkosuoja maksaa yleensä lisämaksun, joka voi nostaa lainan kokonaiskustannuksia.

 • Korkosuoja estää hyötymästä korkojen mahdollisesta laskusta.


Korko-optio

Korko-optio on johdannainen, joka antaa oikeuden, muttei velvoitetta, ostaa tai myydä lainaa tiettyyn korkoon tulevaisuudessa. Korko-optio voi olla hyvä ratkaisu, jos haluat suojautua korkojen nousulta mutta jättää itsellesi mahdollisuuden hyötyä korkojen laskusta.


Edut

 • Korko-optio suojaa korkojen nousulta.

 • Korko-optio antaa mahdollisuuden hyötyä korkojen laskusta.


Haitat

 • Korko-optio maksaa yleensä lisämaksun, joka voi nostaa kokonaiskustannuksia.

 • Korko-option käyttö voi olla monimutkaista.

On tärkeää muistaa, että korkojen nousun suojautumiskeinot eivät välttämättä sovi kaikille lainanottajille. Omaan taloudelliseen tilanteeseen ja odotuksiin parhaiten sopivimman ratkaisun voi löytää keskustelemalla asiantuntijan kanssa.


Eri lainojen korot

Lainan korko on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Kuitenkin on tärkeää huomata, että lainan korot voivat vaihdella huomattavasti riippuen lainatyypistä. Seuraavassa tarkastelemme erilaisia lainoja ja niiden keskimääräistä korkotasoa.


Asuntolaina

Asuntolainan korko on usein yksi markkinoiden edullisimmista, koska laina on vakuudellinen eli lainan takaisinmaksu on turvattu asunnon arvolla. Asuntolainan korko muodostuu euriborista ja pankin veloittamasta asiakaskohtaisesta marginaalista. Vuoden 2021 lopussa keskimääräinen asuntolainan korko oli Suomessa noin 0,8 %. Helmikuussa 2023 asuntolainakannan keskikorko oli peräti 2,4 %.


Kulutusluotto

Kulutusluotot ovat yleensä vakuudettomia lainoja, joissa lainan korko on keskimäärin korkeampi kuin asuntolainoissa. Korko voi vaihdella paljonkin eri lainantarjoajien välillä, mutta vuonna 2021 keskimääräinen kulutusluoton korko oli Suomessa noin 4 - 20 %.


Opintolaina

Opintolaina on opiskelijoiden käytössä oleva vakuudeton laina, jonka korko on usein kilpailukykyinen. Korko voi vaihdella pankista toiseen, mutta keskimäärin opintolainan korko on ollut alle 1 %.


Korttilaina

Korttilaina, eli luottokortilla otettu laina, voi olla hyvinkin kallis lainamuoto. Korko voi olla jopa 10-20 %, riippuen kortin ehdoista ja käyttäjän maksukäyttäytymisestä.


Pikalaina

Pikalainat ovat pieniä, lyhytaikaisia lainoja, joissa korko on usein korkea. Vuoden 2020 lakiuudistuksen myötä pikavippien korkokatto on 20 %, mutta lainan muut kulut voivat nostaa todellisen vuosikoron huomattavasti korkeammaksi.


Yrityslaina

Yrityslainan korot vaihtelevat suuresti riippuen yrityksen taloudellisesta tilanteesta, lainan takaisinmaksuajasta ja lainan määrästä. Keskimäärin suuren yrityslainan korko on noin 2 - 6 %.


Yhteenveto

Eri lainojen korot vaihtelevat suuresti, mikä kertoo siitä, kuinka tärkeää lainan korkojen vertailu on ennen lainasopimuksen tekemistä.


Millainen on euribor-korkojen ennuste lähivuosille?

Eräs olennainen osa lainan korkoa ja sen suunnittelua koskee lainan pääoman korkojen kasvua lähivuosina. Tässä kontekstissa, yksi keskeisimmistä viitekoroista on Euribor-korko. Euribor-korko määritellään useimmiten Euroopan rahapolitiikkaa ohjaavalla Euroopan keskuspankilla ja se vaikuttaa merkittävästi lainan korkoihin Euroopan alueella.


Euribor-koron ennuste

12 kuukauden Euribor-koron ennusteita ajateltaessa on tärkeää huomioida maailmanlaajuiset taloudelliset trendit ja keskuspankin politiikka. Viime vuosina korot ovat olleet historiallisen matalalla tasolla, jolla on pyritty tukemaan talouskasvua. Matalan koron jakson mahdollisen päättymisen ajankohdasta on kuitenkin erilaisia näkemyksiä.

Tarkkaa ennustetta Euribor-koron liikkeistä on vaikea antaa, sillä se riippuu monista tekijöistä kuten maailmantalouden kehityksestä, inflaatiosta ja Euroopan keskuspankin päätöksistä. Kuitenkin, monien asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että korot voivat pysyä matalalla tasolla vielä useita vuosia. Tämä tarkoittaisi, että lainan korkokulut säilyisivät edelleen suhteellisen alhaisina lähitulevaisuudessa.


Lainan uudelleenjärjestelyn vaikutus korkoon

Viimeaikainen korkojen tilanne on avannut monille lainanottajille mahdollisuuden lainan uudelleenjärjestelyyn - tai lainojen yhdistämiseen. Luoton uudelleenjärjestely tarkoittaa käytännössä lainan ehtojen neuvottelemista uudelleen pankin kanssa, ja yleensä se liittyy kilpailuttamiseen eri lainaajien välillä.

Järjestelylaina voi johtaa merkittävään säästöön lainan korkokustannuksissa, erityisesti jos lainasumma on suuri. Kilpailuttamalla laina voi saada paremman koron ja näin ollen pienentää kokonaiskustannuksia.

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kaikki lainaan liittyvät kustannukset, kuten mahdolliset uudelleenjärjestelypalkkiot sekä luoton muiden ehtojen muutokset. Laina-ajan pidentäminen voi esimerkiksi alentaa kuukausittaisia lainanlyhennyksiä, mutta samalla se saattaa johtaa lainan kokonaiskustannusten kasvuun korollisen pääoman kasvun myötä. Hae yhdistelylainaa täältä.


Lähteet ja lisätietoa

Seuraavassa kohdassa tarjoamme tietoa lisäresursseista, joista voit etsiä lisätietoja lainan koroista. Täältä löydät hyödyllisiä linkkejä, asiantuntija-artikkeleita ja tutkimuksia, jotka auttavat ymmärtämään lainojen korkoja paremmin.


Hyödyllisiä linkkejä ja tietolähteitä lainan koroista

Internet on pullollaan tietoa lainan koroista. Kuitenkin, laadukkaan ja luotettavan tiedon löytäminen voi joskus olla haastavaa. Tässä joitakin luotettavia ja hyödyllisiä lähteitä, jotka tarjoavat tietoa lainan koroista:

 • Finanssivalvonta: Finanssivalvonta tarjoaa tarkkaa tietoa lainojen koroista ja niiden laskentaperusteista.

 • Finanssiala ry: Finanssiala ry:n sivuilta löytyy tietoa erilaisten lainamuotojen koroista.

 • Suomen pankki: Suomen Pankin sivuilta löytyy tietoa koronmuodostuksesta ja korkojen ennusteista.


Asiantuntija-artikkeleita ja tutkimuksia lainan koroista

On myös olemassa useita asiantuntija-artikkeleita ja tutkimuksia, jotka tarjoavat syvällistä tietoa lainan koroista. Nämä voivat olla hyödyllisiä lähteitä, jos haluat syventää tietämystäsi lainojen koroista ja niiden vaikutuksista taloudestasi:

 • Asuntolainojen korkotason vaikutus talouskasvuun: Tämä tutkimus tarkastelee, miten asuntolainojen korkotaso vaikuttaa talouskasvuun.

 • Lainan korkotyypit ja niiden vaikutus lainan ottajan talouteen: Tässä artikkelissa analysoidaan eri tyyppisten korkojen vaikutuksia lainanottajan talouteen.

 • Yksityishenkilöiden lainanotto ja korot: Tämä artikkeli tarkastelee yksityishenkilöiden lainanottoa ja koron vaikutusta lainanottoon.

Lopuksi, on tärkeää muistaa, että korkotaso on vain yksi näkökohta, joka kannattaa ottaa huomioon lainaa ottaessa. On myös tärkeää huomioida muut lainaehtojen osat, kuten takaisinmaksuaika, mahdolliset lisämaksut ja ehdot ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.


Usein kysytyt kysymykset

Lainan korko on lainanantajan perimä hinta luoton antamisesta. Se on prosenttiosuus lainan pääomasta, johon lisätään lainasummaan. Korko voi olla kiinteä tai muuttuva.
Marginaali on lainanantajan määrittämä lisäkorko, joka lisätään viitekorkoon. Viitekorko + marginaali = luoton korko. Marginaaliin vaikuttavat monet tekijät, kuten laina-aika, vipin suuruus ja lainaajan luottotiedot. Marginaali vaihtelee eri lainantarjoajien välillä ja se pitää sisällään pankin kulut sekä voiton.
Korko lasketaan yleensä vuosittain prosentteina vipin kokonaismäärästä. Korkomäärä määritellään korkoprosentin ja lainasumman perusteella.
Luoton korko tarkistetaan yleensä vuosittain, mutta se voi vaihdella laina-ajan ja lainatyypin mukaan. Esimerkiksi muuttuvakorkoinen laina tarkistetaan useammin kuin kiinteäkorkoinen laina.
Kiinteä korko tarkoittaa, että luoton korko pysyy samana koko laina-ajan. Se tarjoaa ennustettavuutta takaisinmaksuun, koska maksuerät pysyvät samoina.
Muuttuva korko tarkoittaa, että lainan korko voi muuttua laina-ajan aikana markkinakorkojen mukaan. Tämä voi tarkoittaa sekä korkokulujen nousua että laskua.
Vipin korko riippuu monista tekijöistä, kuten lainatyypistä, markkinatilanteesta ja lainanottajan luottokelpoisuudesta. Laki asettaa kuitenkin rajoituksia esimerkiksi kuluttajaluottojen korolle.
Pikavipin korko voi olla kiinteä tai muuttuva. Lisäksi erottellaan viitekorko, marginaali sekä nimelliskorko ja efektiivinen korko, jotka huomioivat lainaan liittyvät kulut.
Lainojen korkoja vertaillaan tehokkaasti lainojen todellisen vuosikoron avulla, joka sisältää kaikki kulut, myös korot. Monet lainavertailusivustot auttavat löytämään edullisimman lainan.
Ei, lainan korko voi vaihdella asiakkaan luottokelpoisuuden ja lainanantajan arvioimaan riskiin perustuen. Esimerkiksi luottotiedoton henkilö voi saada korkeamman koron lainalleen kuin henkilö, jolla on hyvät luottotiedot.
Efektiivinen korko ottaa huomioon lainan koron lisäksi muut lainaan liittyvät kulut, kuten perustamis- ja hoitokulut. Se antaa tarkemman kuvan lainan todellisista kustannuksista kuin pelkkä nimelliskorko.
Korkokatto on enimmäiskorko, jonka suuruista korkoa lainanantaja ei saa ylittää. Korkokatto suojaa lainanottajaa korkojen nousulta, mutta toisaalta korkokaton rajaama korko voi olla korkeampi kuin markkinakorko.
Korkomarginaali on lisäkorko, jonka pankki lisää viitekorkoon. Korkomarginaaliin vaikuttavat esimerkiksi pankin kustannukset, lainan määrä ja laina-aika sekä asiakkaan luottokelpoisuus.
Markkinoiden korkotasolla on suora vaikutus erityisesti muuttuvakorkoisten lainojen korkoihin. Kun korkotaso nousee, myös lainan korko yleensä nousee ja päinvastoin.
Kyllä, kulutusluoton korko ei ole kiinteä suure, vaan voit neuvotella siitä pankin kanssa. Hyvä luottotiedot, säästöt ja vakituinen työ auttavat usein saamaan alhaisemman koron lainaan.
Viitekorko on muuttuvakorkoisen lainan korkoon sidottu korko, esimerkiksi euribor. Viitekoron muutokset vaikuttavat lainan korkoon.
Negatiivinen korko tarkoittaa tilannetta, jossa lainanantaja maksaa lainanottajalle koron sijaan. Tällöin lainan korko on miinuksella. Käytännössä negatiivinen korko on harvoin mahdollinen kuluttajalainoissa.
Korkotason määrittävät muun muassa taloudellinen tilanne, rahapolitiikka, inflaatio ja pankin arvioima riski antaa lainaa. Henkilökohtaisella tasolla korkoon vaikuttavat luottotietosi, tulotasosi sekä lainan määrä ja tyyppi.
Kyllä, muuttuvakorkoisen asuntolainan korko voi muuttua laina-ajan kuluessa. Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy samana koko laina-ajan.
Jos et maksa lainan korkoa ajallaan, pankki tai muu lainanantaja voi periä viivästyskorkoa. Lisäksi maksamattomat korot voivat johtaa lainasopimuksen rikkomiseen, huomautuksiin ja lopulta maksuhäiriömerkintään.
Inflaatio on yksi talouden tekijöistä, joka vaikuttaa korkotasoihin. Korkean inflaation aikana korot yleensä nousevat, koska rahan arvo laskee. Pankit pyrkivät inflaatiosta johtuvaa rahan arvon laskua vastaan pitämään korot suhteellisen korkealla, jotta saavat lainastaan todellista tuottoa.
Koronkorotus tarkoittaa korkoa, joka lasketaan aikaisemmalta korkoerältä. Tämä on myös tunnettu "korkoa korolle" -ilmiönä, joka voi kertyä merkittävästi erityisesti pitkällä aikavälillä.
Lainaa ilman korkoa ei yleensä myönnetä, koska korko on lainanantajan tavoittelema tuotto lainasta. Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista saada koroton laina lyhyeksi aikaa, esimerkiksi uusille asiakkaille tarjottavana etuutena.
Alhaisin mahdollinen lainan korko vaihtelee laina-aikojen, markkinoiden ja lainanantajien välillä. Usein pankit mainostavat alhaista nimelliskorkoa, mutta todellinen vuosikorko voi olla korkeampi, koska se sisältää myös kaikki lainaan liittyvät kulut.
Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa, että aiemmin kertynyt korko lisätään lainan pääomaan, jolloin seuraavan kerran korko lasketaan suuremmalta summalle. Tämä voi kasvattaa lainan kokonaiskustannuksia merkittävästi pitkällä aikavälillä.
Pankki päättää lainan koron luottoriskin, markkinatilanteen ja liiketoiminnallisten kustannustensa perusteella. Luottoriski määritellään lainanhakijan taloudellisen tilanteen, luottotietojen ja lainan määrän perusteella. Markkinatilanne vaikuttaa yleiseen korkotasoon ja pankin kustannukset heijastuvat lainan korkomarginaaliin.
Kyllä, asuntolainan korot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Myös sijoituslainan korot voi tietyin ehdoin vähentää. Sen sijaan kulutusluottojen korkoja ei voi vähentää.
Jos et maksa lainaasi takaisin, pankki tai muu lainanantaja voi veloittaa viivästyskorkoa maksamattomasta määrästä. Tilanne voi johtaa ulosottoon tai muihin perintätoimiin ja lopulta maksuhäiriömerkintään luottotiedoissa.
Luoton korko on määrä, joka lisätään lainasummaan, mutta se maksetaan yleensä erillään lainan pääomasta esimerkiksi kuukausittaisissa erissä.
Korkoprosentti kertoo, kuinka suuren koron lainasta tulee maksaa. Se ilmoitetaan yleensä vuosittaisena prosenttilukuna lainasummasta.

Sisällysluettelo
 • Lainan korkolaskuri
 • Ymmärrä lainasi korko
 • Lainan korkojen määrittely
 • Lainan korkotyypit
 • Lainan koron vaikutukset
 • Lainan korkojen vertailu
 • Lainan korot ja verotus
 • Korkojen nousun varalle suojaaminen
 • Eri lainojen korot
 • Millainen on euribor-korkojen ennuste lähivuosille?
 • Lainan uudelleenjärjestelyn vaikutus korkoon
 • Lähteet ja lisätietoa
 • Usein kysytyt kysymykset


 • Viimeksi muokattu: